PostHeaderIcon Tko smo mi?

O udruzi ...

Centar "Bistrić" utemeljen je u Zagrebu i djeluje od 1995. godine te je u svojemu gotovo tridesetogodišnjem djelovanju prošao transformaciju od udruge roditelja darovite djece do udruge profesionalaca koji se bave stručno-primijenjenim aktivnostima u području odgoja i obrazovanja darovitih. Uspješna dugogodišnja suradnja s nizom javnih ustanova, institucija i nevladinih organizacija dovela je do realizacije više desetaka projekata i programa u Republici Hrvatskoj i inozemstvu ( link na poster - https://www.bistric.info/images/stories/Nadarenost/poster5.jpg).  Od 2016. godine Centar je dio europske mreže Talent pointa (European Talent Suport Network https://etsn.eu/). Provedbu programa i projekata prati izdavačka djelatnost Centra: objavljivanje priručnika i brošura namijenjenih profesionalcima u odgojno-obrazovnom sustavu te roditeljima darovite djece (link na nove knjige - https://www.bistric.info/index.php/noveknjige). Posebno se drži do kvalitete i kontinuiteta provedbe programa radionica za darovitu djecu i učenike (link na radionice https://www.bistric.info/index.php/aktivnosti/68) te programa edukacija za predškolske ustanove i osnovne škole (link https://www.bistric.info/index.php/struna-pomo-i-potpora-praktiarima). Socijalnu osjetljivost njeguje se kroz humanitarni projekt podrške darovitoj djeci iz socialno depriviranih sredina i sa zdravstvenim teškoćama kojima se pohađanje programa radionica omogućuje uz kontinuiranu pomoć donatora udruge. U zadnjih desetak godina djelatnosti Centra "Bistrić" bile su poticaj širenju mreže udruga s istim ili sličnim područjem djelovanja, čiji su osnivači prošli edukacije u Centru "Bistrić" ili su bili roditelji darovite djece polaznika programa radionica za darovite učenike

Organizacijsku strukturu udruge čine Skupština, te predsjednik i podpredsjednik.
Trenutno udruga broji pet stalnih članova i oko desetak vanjskih suradnika koji pridonose kvalitetnijoj provedbi programa.

U udruzi je na polovicu radnog vremena stalno zaposlena dopredsjednica udruge koja  je i koordinator  stručnih programa, dok se za provođenje svakog projekta – programa angažiraju stručni suradnici različitih profila: odgajatelji, učitelji, pedagozi i psiholozi, te doktori znanosti za superviziju i mentorstvo. Neki od njih su stalni suradnici i članovi udruge već niz godina.

Veliki doprinos uspješnijoj provedbi programa igraonica i radionica daju i naši stalni pomoćnici –  volonteri, njih oko desetak  (studenti, instruktori tehničke kulture, psiholozi, pedagozi) te roditelji darovite djece koji također već niz godina volonterski pomažu rad udruge. Naš rad podupire i Ministarstvo obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti (vidi: pismo preporuke).

 

Članovi udruge sudjeluju u radu stručnih radnih skupina za izradu nacionalnih dokumenata za rad s darovitom djecom i učenicima 2016. -2017., 2023. - 2024. pri Ministarstvu znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske.

Stručna radna skupina za izradu Pravilnika za rad darovitom djecom i učenicima pri MZO, 2024.

To smo mi!

 


STALNI ČLANOVI UDRUGE

 

Ing. Branimir pl.Makanec
Predsjednik udruge, suprevizor programa informatike i robotike
https://hr.wikipedia.org/wiki/Branimir_Makanec

Predsjednik udruge zadužen je za zakonsko poslovanje udruge, osiguravanje donatora za Humanitarni projekt udruge te superviziranje aktivnosti u području informatike i robotike.

 

dr.sc. Jasna Cvetković-Lay, ECHA Specialist in Gifted Education
Dopredsjednica udruge, voditeljica programa i projekata

Diplomirana je psihologinja, doktorica edukacijskih znanosti i ECHA obrazovna specijalistica za darovite sa 30 godina radnog iskustva na svim razinama odgojno-obrazovnog sustava i osnivačica udruge. Stručna znanja u području obrazovanja darovitih stjecala je u Velikoj Britaniji, Nizozemskoj i Izraelu. Doktorirala je na Pedagoškom fakultetu Univerze u Ljubljani https://www.pef.uni-lj.si/ temeljem školarine Ministarstva zanosti i obrazovanja Republike Slovenije. Područje specijalnosti su joj rana identifikacija i odgojno-obrazovna podrška darovitoj djeci predškolske i rane školske dobi u instutucionalnom i izvaninstitucionalnom kontekstu. Radila je kao koordinatorica Stručno razvojnog centra za poticanje područno-specifičnih darovitosti djeteta u DV Iskrica u Zagrebu, prvom takve vrste u Hrvatskoj (http://www.vrtic-iskrica.zagreb.hr/default.aspx?id=96). Kontinuirano vodi stručne edukacije za odgojitelje, učitelje razredne nastave i stručne suradnike u području identifikacije i podrške darovitoj djeci i učenicima. Kao pozvani ekspert sudjelovala je u edukacijama učitelja u projektima europskog socijalnog fonda - Lumen, Znanje kao dar, 1.2.3. Palim Lampicu, GIFTEDHUHR i u IPA projektu AZOO Poboljšanje kvalitete sustava stručnog usavršavanja odgojno-obrazovnih radnika. Članica je stručnih radnih skupina pri MZO: za izradu Okvira za poticanje iskustava učenja i vrednovanje postignuća darovitih učenika (2016.), Nacionalnog plana i Akcijskog plana razvoja sustava obrazovanja za razdoblje od 2021. do 2027., Smjernica za rad s darovitom djecom i učenicima (2022.) (https://mzom.gov.hr/UserDocsImages/dokumenti/Publikacije/Smjernice-za-rad-s-darovitom-djecom-i-ucenicima.pdf) i Pravilnika za rad s darovitom djecom i učenicima (2024.) Voditeljica je desetak projekata, autorica i suautorica 6 priručnika, 5 brošura, 3 znanstvena i 43 stručna rada te dobitnica nagrade Marko Marulić Hrvatskog psihološkog društva za osobiti doprinos primijenjenoj psihologiji.

Životopis je dostupan ovdje

 

Martina Vučica, učiteljica razredne nastave u zvanju mentorice
Mentorica i voditeljica matematičkih radionica za darovite učenike

Radi kao učiteljica razredne nastave u OŠ Dragutina Tadijanovića u Zagrebu a članica je udruge od 2000. godine gdje kao učiteljica sa pojačanom matematikom samostalno vodi matematičku grupu darovitih učenika u programu radionica. Već dugi niz godina osmišljava i primjenjuje obogaćene aktivnosti u području matematike i logike u čemu je vrlo kreativna i vješta. Vrstan je metodičar u neposrednom radu s darovitim čenicima. Završila je dodatnu edukaciju za rad s darovitima pod voditeljstvom dr. sc. Jasne Cvetković-Lay s kojom provodi edukacije za učitelje  o identifikaciji i odgojno-obrazovnoj podršci darovitim učenicima. Suautorica je Priručnika za izradu obogaćenih materijala u razrednoj nastavi (Cvetković-Lay i sur.,2015) te Priručnika za razvoj kompetencija učitelja u prepoznavanju, poticanju i vrednovanju darovitih učenika (Cvetković-Lay i sur., 2022) - link https://www.bistric.info/index.php/noveknjige. Članica je stručnih radnih skupina pri MZO za izradu Smjernica za rad s darovitom djecom i učenicima (2022.) i Pravilnika za rad s darovitom djecom i učenicima (2024.)

 

Dr.sc. Ana Sović Kržić, izv. prof.
Zavod za elektroničke sustave i obradbu informacija
Mentorica programiranja u robotici u radionicama za darovite učenike

Ana Sović Kržić izvanredna je profesorica na Sveučilištu u Zagrebu Fakultetu elektrotehnike i računarstva (FER) i članica udruge od 2000. godine gdje osmišljava i provodi radionice programiranja u robotici za darovite učenike - link https://www.bistric.info/index.php/aktivnosti/68. Voditeljica je projekta „Transformacija robota u edukacijsko sredstvo“ (Hrvatska zaklada za znanost), Erasmus+ projekata „RoboGirls“ i „RobotTheater“ te partner na Erasmus+ projektu „STEM in action“. Objavila je više od 25 članaka u časopisima i zbornicima s međunarodnih konferencija u području znanosti o podacima, e-učenja i edukacijske robotike. Suvoditelj je programa popularizacije znanosti FER-a „ŠUZA – iz škole u znanost i akademsku zajednicu“. Mentor je ekipama na međunarodnim i svjetskim robotičkim natjecanjima First Global Challenge i World Robot Olympiad. Predsjednica je Hrvatskog robotičkog saveza. Nagrađena je Državnom nagradom za tehničku kulturu Faust Vrančić 2013. godine, nagradom FER-a „Roberto Giannini“ za izvrsnost u nastavi i radu sa studentima 2018. godine, te Državnom nagradom za znanost 2019. godine.

 

Bojan Radašinović, odgojitelj
Tajnik udruge i mentor informatike i robotike u radionicama za darovitu djecu i učenike (preminuo u studenom 2023.†)
https://www.24sata.hr/news/preminuo-omiljeni-odgajatelj-u-zagrebackom-djecjem-vrticu-djeca-su-mislila-da-se-on-igra-944203

 

Tajništvo udruge
"SKA" - OBRT ZA RAČUNOVODSTVENE I TAJNIČKE POSLOVE
Snježana Krželj, Baštijanova ulica 2a,10000 Zagreb. Telefon:  614 6295. E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

 

OSTALI VANJSKI SURADNICI AGAŽIRANI PREMA PROJEKTIMA KOJE PROVODI UDRUGA
(noviji projekti)

Projekt Izrada obogaćenih materijala za darovite učenike u razrednoj nastavi (Ministarstvo znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske i Centar „Bistrić“ 2014./2015. godina)

Projekt Razvoj kompetencija učitelja u prepoznavanju, poticanju i vrednovanju darovitih učenika (Ministarstvo znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske - Centar „Bistrić“ 2021./22. godina)

 

Tatjana Orešković, učiteljica razredne nastave u zvanju izvrsne savjetnice
Mentorica kreativnog i kritičkog mišljenja u radionicama za darovite učenike

Radi kao učiteljica razredne nastave u OŠ Frana Galovića u Zagrebu, gdje niz godina vodi izvannastavnu aktivnost i radionice za darovite učenike Galović Sveznadar. Bila je članica stručne radne skupine za izradu Okvira za poticanje iskustava učenja i vrednovanje postignuća darovite djece i učenika pri MZO (2016). Održava predavanja i radionica o strategijama rada s darovitim učenicima na stručnim skupovima i međunarodnim kongresima te na Međužupanijskim i Županijskom stručnim vijećima osnovnih škola. Suautorica je Priručnika za izradu obogaćenih materijala za darovite učenike u razrednoj nastavi (Cvetković-Lay i sur., 2015)  te Priručnika za razvoj kompetencija učitelja u prepoznavanju, poticanju i vrednovanju darovitih učenika (Cvetković-Lay i sur., 2022)-link https://www.bistric.info/index.php/noveknjige. Dugogodišnja je suradnica Centra "Bistrić" kao mentorica u poticanju kreativnog i kritičkog mišljenja darovitih učenika.Link https://www.bistric.info/index.php/aktivnosti/68

 

Edita Bosnar, profesorica pedagogije u zvanju savjetnice

Radi kao stručna suradnica pedagoginja u OŠ Dragutina Tadijanovića u Zagrebu. Završila je brojne dodatne edukacije za rad s darovitima. Sa Centrom „Bistrić“ je sudjelovala u izvannastavnim projektima za rad s darovitim učenicima uz financijsku potporu MZO i GUOŠ grada Zagreba, u projektu Panda udruge Bioteka (2017) i u eksperimentalnoj fazi stvaranja Priručnika s vježbama kreativnog mišljenja, Možeš i drukčije (Cvetković-Lay i Pečjak, 2004). Recenzetica je priručnika za rad s darovitim učenicima Mali vodič za provedbu projektne nastave u prirodoslovlju (Cvetković-Lay i Duvnjak, 2017., Priručnika za izradu obogaćenih materijala za darovite učenike u razrednoj nastavi (Cvetković-Lay i sur., 2015)te Priručnika za razvoj kompetencija učitelja u prepoznavanju, poticanju i vrednovanju darovitih učenika (Cvetković-Lay i sur., 2022) - link https://www.bistric.info/index.php/noveknjige. Članica je stručne radne skupine za izradu Smjernica za rad s darovitom djecom i učenicima pri MZO (2022.) i Pravilnika za rad s darovitom djecom i učenicima (2024.)

Suradnice na Projektu razvoj kompetencija učitelja u prepoznavanju, poticanju i vrednovanju i darovitih učenika (2022)

Tatjana Orešković, Mirela Sučević, Edita Bosnar, Jasna Cvetković-Lay, Martina Vučica, Bogdanka Conjar

OSTALI VANJSKI SURADNICI AGAŽIRANI PREMA PROJEKTIMA KOJE PROVODI UDRUGA (noviji projekti)

PROJEKT PANDA - suradnja udruge Bioteka i Centra „Bistrić“ (2017). - link https://www.bistric.info/index.php/noveknjige

 

Kristina Duvnjak, prof.biologije  https://udruga.bioteka.hr/hr/o-nama/
Mentorica prirodoslovlja u radionicama za darovite učenike - link
https://www.bistric.info/index.php/aktivnosti/68

 

PROJEKT USTROJAVANJA STRUČNO RAZVOJNOG CENTRA za darovitu djecu predškolske dobi Varaždinske županije (2022. - 2023.)
https://www.etch.hr/strucni-tim-izraduje-program-razvojnog-centra-za-darovite-predskolce/

Cilj ovog projekta pod pokroviteljstvom Eropskog Talent Centra Hrvatka - https://www.etch.hr/ je ustroj i razvoj mreže dječjih vrtića obuhvaćenih projektom Stručno razvojnog centra za darovitu djecu predškolske dobi a imenovana supervizorica projekta je dr. sc. Jasna Cvetković-Lay. Nositelj programa SRC-a VŽ je Dječji vtić Radost iz Ludbrega- http://vrticradost.com/. Sve nositeljice provedbe projekta su RITHA practitioners i/ili ECHA Specialist in Gifted Education dodatno educirane za rad s darovitima pod pokroviteljstvom Radboud Centra iz Nizozemske - https://www.ru.nl/en/radboud-centre-social-sciences/courses/ritha-specialist-training

STRUČNI TIM PROJEKTA

Suradnice na projektu SRC VŽ

Biljana Stanković, Julija Kukec, Sanja Hajdin, Sara Filip, Jasna Cvetković-Lay, Zvjezdana Jadanić, Ksenija Humek i Linda Novačić

PROJEKT RAZVOJ KOMPETENCIJA UČITELJA U PREPOZNAVANJU, POTICANJU I VREDNOVANJU I DAROVITIH UČENIKA ISTARSKE ŽUPANIJE (2024.) (LINK)

Cilj ovog projekta pod pokroviteljstvom Istarske županije je edukacija 55 učitelja razredne nastave i stučnih suradnika iz 25 osnovnih škola čiji je osnivač Istarska županija te praćenje dugoročnih učinaka primjene kompetencija stečenih edukacijom u praksi razredne nastave u suradnji sa Sveučilištem Jurja Dobrile Puli https://www.unipu.hr/.

Suradnice na projektu edukacije učitelja Istarske županije

Elena  Puh Belči, doc.dr.sc. Danijela Blanuša Trošelj i Jasna Cvetković-Lay

Stručni tim projekta