PostHeaderIcon Pojmovnik

Pojmovnik prividne stvarnosti

Virtual Reality (kod nas prevedeno kao "prividna stvarnost") odnosi se na prvenstveno na trodimenzionalni prostor percipiran pomoću posebnih naočala ili "kaciga" koje omogućuju stereoskopsko gledanje na način da sa svakim okom vidimo zasebnu sliku, što daje dojam prostornosti. Na žalost u našem slučaju  i sa računalima koja danas koristimo prostornost počinjemo osjećati tek kada se počnemo kretati - jer na monitorima koje koristimo sa oba oka vidimo istu sliku.

Avatar Riječ koja na sanskrt jeziku označava Boga u ljudskom obliku i koja bi se u realnom svijetu mogla primijeniti na Isusa Krista, Budu ili Saibabu (?) u prividnoj se stvarnosti primjenjuje na lik koji poprimamo kada se spuštamo u kompjutorsko generirane svjetove. U tim svjetovima naime možemo poprimiti oblik ptice, čovjeka ili stroja, možemo se pojavljivati i nestajati gdje nam padne na pamet a isto tako možemo stvarati ili mjenjati pojedine predmete (pa čak i fizikalne zakone) po želji. Svojeg avatara možete i sami izraditi pomoću  programa TrueSpace tvrtke Caligari Corporation (vidi: http://www.activeworlds.com/help/cob.html)

Bot Riječ potekla od riječi robot koja označava stanovnika virtualnog svijeta koji  (za razliku od avatara) iz njega (bar zasada) ne može izlaziti u realni svijet. Botovi uglavnom služe avatarima koji su ih programirali, a mogu imati najrazličitije funkcije. Ako su ženskog spola mogu raditi kao hostese, voditeljice ili prevodioci, dok se muški primjerci koriste kao pomoćnici pri izgradnji zgrada ili cijelih naselja. Za razliku od zlih botova koji nas napadaju iza svakog ugla u igrama kao što su Doom ili Quake, botovi u aktivnim svjetovima vrlo su korisni, a inteligencija varira od pseće sve do vrhunske, pa tako često prema potrebi  mogu preuzeti i ulogu psihijatra (naravno: ako su ih programirali Pravi Programeri!). Jezika za programiranje botova imade veliki broj (ImaBot, Magsbot, itd), a za njihovu izradu može se koristiti čak i Visual Basic (vidi: http://www.grimmsoft.com/aw/sdk), dok mi preporučamo vrlo popularan  program Xelagot (vidi: http://imatowns.com/xelagot). Za izgled bota možemo koristiti bilo kojeg iz zbirke avatara.

Caretaker (hrvatski: čuvar reda) Osoba odgovorna za urednu izgradnju i disciplinu u svijetu, najčešće i graditelj infrastrukture naselja (cesta, trgova i glavnih zgrada). Caretaker ima najviše ovlasti u svijetu, što znaći da može odlučivati tko će imati, a tko neće imati pravo gradnje. Isto tako može micati ili ukloniti objekte koji nisu građeni prema urbanističkom planu naselja ili dugo stoje nedovršeni. U svijetu HRVATSKA zove se "Branko", u svijetu SPAN  „Profesor“ a u svijetu CROATIA „Branimir“.

Peacemaker (hrvatski: mirotvorac) Osoba zadužena za održavanje discipline u svijetu. U svjetovima gdje je dozvoljena gradnja turistima neodgovorni pojedinci često rade nepodopštine, pa se i o tome treba brinuti. Peacemakere ćete lako prepoznati jer su njihovi avatari bar za glavu viši od ostalih stanovnika i turista, a nose i lijepo dizajnirane uniforme. Caretaker ih bira među uglednim građanima i daje im posebne ovlasti, pa tako mogu trenutno izbaciti ili zabraniti pristup nepristojnoj ili nepoželjnoj osobi na jedan sat, dan ili tjedan, već prema težini prekršaja.

 

Za sva pitanja i komentare pošaljite e-mail na: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it