PostHeaderIcon Svjetovi nadarenih

Kako kod nadarene djece poticati i kreativnost?

Svjetovi prividne stvarnosti na svjetskoj mreži koje grade nadarena djeca

Netko će pomisliti da su nadarena djeca mahom i kreativna, ali na žalost nije tako. Tome u velikoj mjeri doprinosi i naša školska praksa koja najčešće upućuje učenike na oponašanje nastavnika, a ne na poticanje samostalnog razmišljanja. U svakoj suvremeno koncipiranoj nastavi već se i ranije poticalo samostalne projekte učenika, ali je proces informatizacije obrazovnog sustava ova nastojanja u znatnoj mjeri potpomogao i proširio. Kada dijete jednom upoznamo sa korištenjem nekog kompjutorskog jezika ili alata, možemo mu prepustiti da potpuno samostalno odabere svrhu i cilj svojeg projekta. Osnovni je zadatak voditelja da potiče kreativnost i samostalnost kod nadarenog djeteta, ali isto tako i da svaki projekt svede na razumnu mjeru procjenjujući realne mogućnosti i dosege svakog pojedinca. Projekte naravno može preuzeti i grupa učenika - obaveze i ulog svakog pojedinca unutar motivirane grupe vrlo će se brzo i spontano iskazati.


Ovakvi projekti mogu obuhvatiti vrlo široko područje primjena – danas se nudi toliko veliki broj jednostavnih programskih alata da njihovom primjenom možemo realizirati i vrlo kompleksne zadatke uz minimalnu početnu kompjutorsku pismenost. Ako je prisutna motivacija korištenje se ovih programskih alata vrlo brzo uči. Sve veći broj novih alata omogućuje komponiranje bez poznavanja nota, slikanje bez poznavanja slikarskih tehnika i programiranje bez poznavanja programskih jezika. Najuspješnijim alatima ipak smatramo one alate koji inspiriraju djecu da uz pomoć računala realiziraju potpuno novu vrstu ostvarenja koja bi bez primjene današnjih računala bila nemoguća. U prvom redu tu mislimo na projektiranje u virtualnom trodimenzionalnom prostoru i u prividnoj stvarnosti svjetske računalne mreže. Razloga za takovo mišljenje ima više, ali osnovni je razlog što nadarena djeca spontano teže upravo takovom načinu ispoljavanja svoje kreativnosti, što je pokazala i anketa provedena u okviru istraživačkog projekta među verificirano nadarenim učenicima zagrebačkih osnovnih i srednjih škola. Osim što takova djeca u okviru nastave informatike žele realizirati vlastite projekte na svjetskoj mreži, iz doljnjeg grafikona možemo vidjeti da je njihov interes isto tako usmjeren prvenstveno na 3D grafiku. Proceduralni jezici koji se uče u školi (Logo i Basic) najgore su prošli što je potpuno razumljivo. Stoga smo spojili rad na mreži i 3D grafiku te zahvaljujući donacijama poznate informatičke tvrtke SPAN otvorili virtualni svjet SPAN da bi djeca u okviru naših radionica mogla razvijati svoje kreativne potencijale.

 

Za sva pitanja i komentare pošaljite e-mail na: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it