PostHeaderIcon Stručna pomoć školama u suradnji sa Ministarstvom znanosti i obrazovanja

Od 2003.-2006. održan je niz seminara za učitelje razredne nastave i stručne službe škola koje su dobile financijsku potporu na Natječaju MZO-a za programe rada s darovitim učenicima, te seminari za Županijske aktive stručnih suradnika.

  • OŠ Susedgrad
  • OŠ Bukovac
  • OŠ Oroslavlje
  • OŠ I. Mažuranića
  • OŠ F.Galovića
  • OŠ Otok
  • Seminar za pedagoge Sisačko-moslavačke županije u OŠ 22. lipnja u Sisku.

Seminar za županijski stručni aktiv pedagoga u Sisku

Centar "Bistrić" je u ožujku 2005. organizirao seminar za psihologe osnovnih škola koje provode programe za darovite učenike. Seminar je pod nazivom "Izvanškolski obogaćeni program za darovite učenike od prvog do četvrtog razreda" prijavljen Psihološkoj komori. Slike sa seminara pogledajte OVDJE.

 

Termin seminara prema dogovoru.
Jasna Lay: 099 38 78421

Za sva pitanja i komentare pošaljite e-mail na: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it