PostHeaderIcon Nove knjige

Priručnik za razvoj kompetencija učitelja u prepoznavanju, poticanju i vrednovanju darovitih učenika

· Jasna Cvetković-Lay

· Edita Bosnar • Martina Vučica • Tatjana Orešković

Izdavač:

Centar za poticanje darovitosti djeteta "Bistrić"

www.bistric.info This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

(format: A4; 156 str. u boji; ilustrirano; meki uvez)

Priručnik je nastao kao ishod projekta EduDar sufinanciranog od Ministarstva znanosti i obrazovanja u 2022. godini, kao spoj znanosti i prakse, a služi kao konkretna podrška učiteljima razredne nastave u radu s darovitim učenicima. Sadrži spoznaje o darovitima i suvremenom pristupu procesu identifikacije u ranoj školskoj dobi koji se temelje na znanstvenim istraživanjima te analizu i kritički osvrt na odnos prema darovitim učenicima u nas. Predstavlja operacionalizaciju temeljnih načela rada s darovitim učenicima postavljenim u nacionalnom dokumentu u procesu izrade i usvajanja (Smjernice za rad s darovitom djecom i učenicima). Primjeri dobre prakse i savjeti za rad s potencijalno darovitim učenicima proizlaze iz empirijskog istraživanja provedenog na uzorku od 37 učitelja razredne nastave u školama partnerima u projektu. Rezultati istraživanja daju smjernice za daljnji tijek Priručnika i diktiraju prioritete. Iskustva učiteljica i opisi darovitih učenika pokazuju koliko su daroviti učenici različiti, a istovremeno slični, posebno prema svojim odgojno-obrazovnim potrebama. Autorice odgovaraju na dvojbe i nedoumice učiteljica koje su sudjelovale u istraživanju te predlažu konkretna rješenja. U Priručniku se preispituju procjenjivacke vještine i pristup učitelja tijekom uočavanja i nominiranja darovitih učenika te jasno navode načini poboljšanja s ciljem unapređenja tog procesa. Naglašava se potreba suradnje učitelja i stručnih suradnika kako u procesu identifikacije tako i u planiranju i realizaciji odgojno-obrazovne podrške koja je podložna promjenama ovisno o produktima, interesima i napretku učenika. Učiteljima su najkorisniji primjeri aktivnog učenja, motivirajućih aktivnosti i s njima povezanog vrednovanja darovitih učenika u razrednoj nastavi. Suautorice sudjeluju u izradi Smjernice za rad s darovitom djecom i učenicima, zastupaju zor psihologa, pedagoga i učitelja te imaju dugogodišnje praktično iskustvo u identifikaciji i odgojno-obrazovnoj podršci darovitim učenicima u redovnoj nastavi i homogenim skupinama.

 


(Pdf 7.7mb)

Priručnik letak

 

Ovaj je priručnik nastao kao prvi takve vrste u nas i kao rezultat provedbe Projekta „Izrada obogaćenih materijala za darovite učenike u razrednoj nastavi“.


Kome je priručnik namijenjen?

Učiteljima
Pomaže u boljem razumijevanju darovitih učenika i stjecanju uvida kako primjena RAZLIKOVNOG programa i INDIVIDUALIZIRANOG PRISTUPA nije tako zahtjevna kako se u prvi čas može činiti, te ih potiče da kroz vježbe samostalno započnu primjenjivati neke od metoda i načina izmjene programa.

Darovitim učenicima
• Ideja vodilja pri osmišljavanju zadataka, projekata i igara bila je ponuditi učenicima dovoljno složen i zahtjevan, a istovremeno zanimljiv i zabavan sadržaj.
• Ujedno, smatrali smo važnim poticati više razine misaonih procesa (apstraktno mišljenje, kreativno i kritičko, odnosno lateralno mišljenje), bez ulaženja u programski sadržaj pojedinih razreda.

Stručnjacima
Koji žele poboljšavati odgojno-obrazovnu praksu u dijelu rada s darovitim učenicima.

Savjetnicima
Koji rade s učiteljima na njihovoj  pripremi za rad s darovitim učenicima. Vježbe iz priručnika se mogu koristiti za interno stručno usavršavanje u školama i za stručne skupove za učitelje koje organiziraju nadležne ustanove i agencije.

 

Priručnici u izdanju Centra Bistrić

Priručnici čiji je suizdavač poduzeće "Alinea", a autor  Jasna Cvetković-Lay sa suradnicima dragocjeni su doprinos metodici rada sa darovitom djecom.

Kad bi se njih pitalo..., 2011.

Kad bi se njih pitalo

 

Ja hoću i mogu više, 1995. (2.izdanje 2002.)

Priručnik za odgoj i obrazovanje namjenjen roditeljima darovite djece od 3 do 8 godina. Knjiga na stručan i jednostavan  način upućuje na prepoznavanje znakova nadarenosti u djeteta, te načine podrške toj nadarenosti. Knjigu je ilustrirao Srećko Puntarić - Felix

 

Darovito je, što ću s njim?, 1998 (2.izdanje 2008.)

Priručnik namjenjen praktičarima koji objedinjuje znanstvene spoznaje o darovitosti s bogatim neposrednim iskustvom u osmišljavanju obogaćenih programa i radu s darovitom djecom od 3 do 8 godina.

 

Darovito je, što ću sa sobom?, 2002 (2.izdanje 2010.)

Priručnik za obitelj, vrtić i školu daje stručne i znanstvene odgovore na mnoga pitanja i dileme koje autorica susreće u praksi: kako proučavati darovite pojedince, kako organizirati prepoznavanje i rad s darovitom djecom u vrtiću i školi, u kakvim obiteljima odrastaju darovita djeca, što obitelj može učiniti u poticanju razvoja darovitosti, kakav je odnos društva prema darovitima. Knjiga je podijeljena na pet zasebnih cjelina ( I Djeca mimo naših očekivanja; II Darovito dijete u vrtiću; III Darovito dijete i obitelj; IV Prilagodba škole darovitima; V Daroviti i društvena sredina.) sa mnoštvom korisnih priloga za praktičare i roditelje.

 

 

Problemi su meni laki, jer se riješit može svaki!, 2005.

(Zašto i kako organizirati radionice za darovite učenike)

Priručnik za mentore, učitelje i odgojitelje koji surađuju u radionicama i igraonicama za darovitu djecu i mladež. Brošura je nastala je u 2004/5 godini u okviru potpore Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa projektima udruga u izvaninstitucionalnom odgoju i obrazovanju djece i mladih, dodijeljenoj Centru za poticanje darovitosti djeteta Bistrić za Program edukacije voditelja i pomoćnika u radionicama za darovite učenike. Ona je, ujedno bila i praktičan vodič za polaznike i mentore edukacije održane od veljače do svibnja 2005.

 

 

 

 

Možeš i drukčije, 2004.

Priručnik s vježbama za poticanje kreativnog mišljenja.

 

 

 

 

 

Darovito dijete u vrtiću

Prikaz iskustava /brošura
Izdavač : Dječji vrtić Cvit Mediterana, Split, 2000.
Brošura predstavlja sažetak praktičnih iskustava u provedbi dvogodišnjeg projekta identifikacije darovite djece i organiziranja programa. Za sve one predškolske ustanove koje se odluče na sličan korak koristitit će im primjeri iz prakse uz  pregledno opisane uloge svakog od članova stručnog tima i odgojitelja u identifikaciji i provedbi programa za darovitu djecu u vrtiću.

 

Za sva pitanja i komentare pošaljite e-mail na: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it